CJENIK USLUGE CRPLJENJA ,ODVOZA I ZBRINJAVANJA FEKALIJA

CJENIK KOMUNALNE USLUGE CRPLJENJA ,ODVOZA I

ZBRINJAVANJA FEKALIJA IZ SEPTIČKIH ,SABIRNIH ,CRPNIH JAMA

1. CRPLJENJE - STAMBENI I POSLOVNI PROSTORI   24,25kn / m3 + PDV 13%

2. ODVOZ - STAMBENI I POSLOVNI PROSTORI   15,00kn / m3 + PDV 25%

3. ZBRINJAVANJE  - STAMBENI PROSTORI   5,00 kn / m3 + PDV 13%

4. ZBRINJAVANJE  - POSLOVNI PROSTORI   10,99 kn / m3 + PDV 13%

CIJENA VODNE USLUGE CRPLJENJA, ODVOZA I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA  - STAMBENI I POSLOVNI PROSTORI

Red.br.

Kategorija potrošača

Jedinična cijena / m3

PDV

UKUPNO

 
 
 

1

2

3

4

5

 

1

STAMBENI PROSTOR

44,25 kn

7,55 kn

51,80 kn

 

2

POSLOVNI PROSTOR

50,24 kn

8,33 kn

58,57 kn

 

 

NAPOMENA:

UPOZORAVAJU SE KORISNICI KOMUNALNE USLUGE CRPLJENJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA FEKALIJA…DA IM VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. NEĆE MOĆI PRUŽITI  ZAHTIJEVANU USLUGU AKO PRETHODNO NISU PODMIRILI SVE SVOJE OBAVEZE PREMA  VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. ZA ISPORUČENU VODU ,I DRUGE USLUGE U NADLEŽNOSTI PODUZEĆA VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o.

 

Copyright © 2018 Vodovod i Čistoća Sinj