Povijest
Povijest

Korijeni Društva sežu još od 1912.godine kada je u naselju Han kod Sinja na izvorištu Kosinac puštena u pogon crpna stanica, koja je cjevovodom malog profila spojena sa gradom Sinj, te se stanovništvo Sinja počelo sa tog izvorišta snabdijevati pitkom vodom.

Između dva rata djelovala je komunalna služba pri tadašnjoj općini Sinj a od 1949.godine djeluje komunalno poduzeće, preteča današnjeg Društva,  sa oko 15 radnika i primitivnijim oblicima mehanizacije, prijevoza i alata.

Na sadašnjoj lokaciji Društvo djeluje od 1960.godine, a do tada mu je sjedište bilo kod gradske tržnice.

Copyright © 2018 Vodovod i Čistoća Sinj